Βέροιας 47 - Θρακομακεδόνες 136 76 - Αθήνα Τηλ.: 210 2432663, Fax: 210 2433067